Aktualitások – 2022. április

2022.04.04-08.

Digitális témahét

2022.04.05.

15.00 Éneklő Ifjúság, fiúkar

2022.04.06.

12.30 Éneklő Ifjúság, leánykar

14.00 Országos Kompetenciamérés próbanap

15.00 Éneklő Ifjúság, leánykar

2022.04.08.

Szülői értekezletek, fogadóórák

2022.04.13.

12.00 Húsvéti koncert, Vántus Díj átadása

2022.04.14-19.

Tavaszi szünet
(a szünet előtti utolsó tan. nap 2022.04.13., a szünet utáni első tan. nap 2022.04.25.)

2022. 04.16.

A holokauszt áldozatainak emléknapja

2022.04.20-21-22.

Tanítás nélküli munkanapok

2022.04.25.

14.00 Digitális Országos Kompetenciamérés (szövegértés, matematika)

18.00 Ünnepi kórushangverseny a Szegedi Nemzeti Színházban

2022.04.26.

8.15 Nevelési értekezlet, Országos Mérések eredményeinek elemzése

2022.04.27.

14.00 Digitális Országos Kompetenciamérés (komplex természettudomány)

2022. 04.28.

12. és 13. osztály osztályozó értekezlet

Szerenád

2022.04.29.

12. és 13. osztály utolsó tanítási napja

2022.04.30.

9.00 Ballagás