Közzétételi lista

Általános adatok

2024-2025 tanévre Felvételi tájékoztató

Iskolánk felvételi eljárásának részét képező, szakmai készség és képesség felméréshez való felkészülést segítjük azokkal a szolfézs előkészítő foglalkozásokkal, melyeket a második félév során három alkalommal, pénteken délutánonként tartunk.

 

A foglalkozások időpontjai:

2024.02.16. 16.00 – 17.00
2024.02.23. 16.00- 17.00
2024.03.04. 16.00 – 17.00

A szolfézs előkészítő foglalkozásokkal szeretnénk betekintést nyújtani a szakmai készség és képesség felmérés elvárás-rendszerébe, és azoknak a diákoknak segítséget adni, akik úgy érzik, hogy elméleti felkészültségük még nem megfelelő, hiányosságuk, pótolnivalójuk van.

FELVÉTELI eljárás 2024.03.04. 10.00 órától

A beiratkozásra meghatározott idő:  2024.06.25.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 5 (párhuzamos oktatás a 9. évfolyamtól a 12. évfolyamig, valamint a 13. szakképző évfolyam OKJ szerint)

maximálisan felvehető középfokú nevelés-oktatásba 250 fő

A térítési díj, tandíj befizetéséről szóló rendelkezések:

Az oktatással összefüggő pénzbeli hozzájárulás mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola intézményvezetője dönt. A döntést az SZTE Közoktatási Szabályzatának mellékleteként megalkotott A Szegedi Tudományegyetem közoktatási intézményeiben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő díjak megállapításának és megfizetésének fenntartói rendelkezése szerint kell meghozni.

A rendelet tartalmazza:

 • Az ingyenesen-, térítési díj alapján, valamint díj fizetésével igénybe vehető szolgáltatások körét és mértékét
 • A szociális helyzet figyelembevételének szempontjait
 • A térítési- és bármilyen jellegű pénzbeli díj megállapításának, az arról rendelkező határozat megalkotásának módját, valamint a határozattal szembeni jogorvoslat lehetőségét
 • A nem magyar állampolgárok által fizetendő díjak megállapításának módját.

Ellenőrzések, vizsgálatok:

A 2021/22-es tanévben a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal által végzett hatósági ellenőrzés.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolaépülete szorgalmi időszakban hétfőtől péntekig reggel 6 óra és este 19 óra között tart nyitva.

Az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar épülete szorgalmi időszakban hétfőtől csütörtökig reggel 7 óra és este 21 óra között, pénteken reggel 7 óra és este 19 óra között és szombaton reggel 8 óra és este 15 óra között tart nyitva.

Az eltérő nyitva tartásra az intézményvezető adhat engedélyt. A tanítási szünetek nyitva tartási és ügyeleti rendjét az intézményvezető határozza meg, erről tájékoztatja az érintetteket.

Részletes munkaterv 2023-2024

Pedagógiai Program – 2020 , SZMSZ 2020 , Helyi tanterv 2020

Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok és a nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A 2022/2023-es tanévben az érettségit nyújtó képzésben a következő le- és kimaradások, évfolyamismétlések jellemzik iskolánkat:

 1. évfolyam 19 főből 18 teljesítette a tanévet
 2. évfolyam 26 főből 2 fő hozzánk jelentkezett, 23 teljesítette a tanévet
 3. évfolyam 22 főből 22 teljesítette a tanévet
 4. évfolyam 24 főből 23 teljesítette a tanévet

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Tanórán kívüli foglalkozások rendjének kialakítási szabályai, közösségi szolgálat

A nem tanórai foglalkozásokon (pl. szakkörök, tréningek, közösségi szolgálat, stb.) a foglalkozás rendjét a foglalkozást vezető szaktanár vagy egyéb szakember határozza meg az intézmény Pedagógiai Programjával összhangban lévő módon.

Közösségi szolgálat, összefüggő szakmai gyakorlat

A közösségi szolgálat és az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének rendjét a Házirend 3.4-es fejezete tartalmazza

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A házi feladatokkal és a dolgozatokkal kapcsolatos szabályokat a Házirend 6-os pontja tartalmazza

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

 Az osztályozó vizsgák

Az osztályozó vizsgák szabályozása és követelményei: Házirend 5.8.2 pont és Helyi tanterv tartalmazza

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

A tanulók létszáma évfolyamonként:

 1. évfolyam 12 fő
 2. évfolyam 23 fő
 3. évfolyam 23 fő
 4. évfolyam 21 fő
 5. évfolyam 14 fő