A tanév programja

2019.08.26.

10.00 Alakuló értekezlet

2019.08.27.

08:30 Osztályfőnöki értekezlet
10.00 Pótvizsgák, osztályozó vizsgák

2019.08.28.

10.00 Munkaközösség-vezetői értekezlet

2019.08.29

10.00 Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet

2019.09.02.

09.00 Ünnepélyes tanévnyitó

2019.09.06.

Tanárok egyéni órarendjeinek leadási határideje

2019.09.20.

Tanmenetek és tanulók egyéni órarendjeinek leadási határideje

2019.09.27.

16.00 9. osztály és 12. osztály Szülői értekezlete

2019.10.02.

12.00 Hangverseny a Zene Világnapja tiszteletére

2019.10.06.

Aradi vértanuk emléknapja

2019.10.22.

09.00 Október 23-ai megemlékezés

2019.10.24.

Gólyapróba

2019.10.25.

Szülői értekezletes és fogadóórák

2019.10.28-11.03.

Őszi szünet
(a szünet előtti utolsó tanításai nap 2019.10.25. a szünet utáni első tanítási nap 2019.11.04.)

2019.11.20.

Nyílt nap, I. Felvételi-előmeghallgatás
12.00 Kortárszenei hangverseny  a Vántus István Kortárszenei Napok keretében

2019.12.20.

Karácsonyi koncert (Fricsay terem)

2019.12.23-2020.01.03.

Téli szünet
(a szünet előtti utolsó tan. nap 2019. 12.20. a szünet utáni első tan. nap 2020.01.06.)

2020.01.08. és 2020.04.24. között

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata NETFIT

2020.01.

Félévi vizsgák (külön kiírás szerint)

2020.01.23.

Vántus-nap (tanítás nélküli munkanap)

2020.01.24.

Félévi osztályozó értekezlet
I. félév utolsó tanítási napja

2020.01.31.

Félévi értesítők kiosztásának határideje

2020.02.01.

Továbbképző évfolyamra járó tanulók Országos Versenyének területi válogatója

2020.02.03.

8.30 Félévi nevelőtestületi értekezlet
12.00-14.00 II. Felvételi-előmeghallgatás

2020.02.07.

Szülői értekezletek

2020.02.08.

Szalagavató bál

2020.02.07-14-28.    (VÁLTOZÁS!!!)

Felvételi előkészítő foglalkozások (elmélet)

2020.02.15.

Országos Népzeneverseny területi válogató

2020.02.21-22-23.

VIII. Országos Kamarazene-verseny

2020.02.25.

Kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja

2020.03.02.

10.00 Felvételi vizsgák

2020.03.13.

9.00 Március 15-ei megemlékezés

2020.03.23-27.

Digitális témahét

2020.04.03.

Szülői értekezletek

2020.04.08.

Húsvéti koncert

2020.04.09-14.

Tavaszi szünet
(a szünet előtti utolsó tan. nap 2020.04.08., a szünet utáni első tan. nap 2020.04.15.)

2020. 04.16.

A holokauszt áldozatainak emléknapja

2020.04.17.

Nevelési értekezlet, Országos Mérések eredményeinek elemzése

2020. 04.23.

Diákközgyűlés

2020.04.29.

12. és 13. osztály osztályozó értekezlet
Szerenád

2020.04.30.

12. és 13. osztály utolsó tanítási napja

2020.05.02.

9.00 Ballagás

2020.05.04-től

Írásbeli érettségi vizsgák

2020.05.04-05.

Tanulmányi kirándulások

2020.05.

OKJ szakmai vizsga írásbeli (később kerül kiírásra)

2020.05.27.

Kompetenciamérés (10. osztály)

2020.05.29.

NETFIT eredmények feltöltésének határideje

2020.06.

OKJ szakmai vizsga szóbeli, gyakorlati (később kerül kiírásra)

2020. 06.04.

Nemzeti összetartozás napja

2020.06.

Év végi vizsgák (külön kiírás szerint)

2020.06.12.

Tanév végi osztályozó értekezlet

2020.06.15.

Utolsó tanítási nap, sportnap
Bizonyítványosztás

2020.06.16.

OKJ szóbeli-gyakorlati vizsgák (projekt)

2020.06.17.

OKJ írásbeli vizsga (projekt)

2020.06.22-23-24.

Szóbeli érettségi vizsgák

2020.06.23.

Felvételt nyertek beiratkozása

2020.06.29.

Évzáró értekezlet

2020.08.

Alakuló értekezlet
Pótvizsgák, osztályozó vizsgák (később kerül kiírásra)
Tanévnyitó értekezlet (később kerül kiírásra)